==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [COOKIES]


พื้นที่โฆษณา


แสดงรูปไอคอน NEW เฉพาะการเยี่ยมชมเนื้อหาที่ระบุนั้นครั้งแรก   
ทำ TO-DO-LIST บันทึกข้อมูลด้วย COOKIES
ทำ Last Updated บอกให้คนดูรู้
แสดงวันเวลาที่ผู้ชมเข้าครั้งล่าสุด
ให้เลือกหน้าที่ต้องการไปหลังจาก REFRESH หน้านั้น   
ถามชื่อตอนเข้ามาแล้วแสดงชื่อในหน้า WEBPAGE แบบลบหรือเปลี่ยนชื่อได้   
ถามชื่อแล้วก็แสดงชื่อในหน้า WEBPAGE แต่จะบอกด้วยว่าเข้ากี่ครั้งแล้ว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่ครับ
บอกว่าเข้ามาในหน้านี้กี่ครั้งแล้ว
ถามกับผู้ที่เข้ามาว่าอยากให้พื้นหลังเป็นสีอะไรแล้วก็ให้สีพื้นหลังตามที่เขาเข้ามาเยี่ยมชม   
ถามชื่อแล้วก็แสดงชื่อใน TEXTBOX