==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [LINK]


พื้นที่โฆษณา


มีไอคอนให้เลือกเพื่อคลิก LINK ขึ้นหน้าต่างใหม่   
มี TOOLTIP สีเทาขึ้นมาอธิบาย LINK เมื่อชี้ MOUSE
มีรูปภาพเป็น Bullet ที่ LINK เวลานำ MOUSE ไปชี้
นำ Mouse ไปวางบน Link แล้วมี BALLON TOOL TIP   
ทำให้ก่อนปิด Browser หรือคลิ๊ก Link มีการเตือนก่อนเสมอ
ทำ LINK แบบหน้าต่าง POPUP แบบง่ายๆ
คลิ๊ก LINK แล้วทำการ RANDOM LINK ที่จะเปิด
คลิ๊ก LINK ที่เชื่อมไปยังเว็บที่เป็นโดเมนเนมอื่น จะขึ้นหน้าใหม่
คลิ๊ก LINK แล้วมีหน้าต่างอธิบาย   
ทำ LINK เปลี่ยนทุกนาที
ทำยืนยันการคลิ๊ก LINK   
ซ่อน EMAIL ADDRESS จากเครื่องมือดูดอีเมล์
คลิ๊ก LINK แล้วมีกล่องข้อความ SLIDE ลงมา
คลิ๊ก LINK เลือกหัวข้อแล้วมีการ SCROLL ลงไปยังส่วนของข้อความที่เราตั้ง
คลิ๊กที่ LINK แล้วมีหน้าต่างมาแสดงรายการ LINK ที่เราตั้งไว้
คลิ๊ก LINK แล้วมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ E-MAIL คนที่จะแนะนำ WEB ให้ขึ้นมา   
คลิ๊ก LINK แล้วมีหน้าต่างเล็กๆ SLIDE มาจากข้างบน   
ทำ LINK ที่นำ MOUSE ไปวางแล้วพื้นหลังแถวข้อความมีการ Fade
ทำกล่อง Fade ข้อความ LINK ที่ตั้งไว้เองเรื่อยๆ
นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีคำบรรยายสีน้ำเงินค่อยๆขึ้นมา
นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีหิมะตก   
คลิ๊กที่ LINK แล้วมีหน้าต่างรูปแบบตามที่เราตั้ง ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอ
ทำปุ่ม BUTTON ที่กดแล้วมีหน้าต่างแสดง LINK ทั้งหมดในหน้านั้น
พอนำ MOUSE ไปวางบน TEXT LINK แล้วจะมีกรอบสนทนา มีเงา ขึ้นมาอธิบาย LINK   
พอนำ MOUSE ไปวางบน TEXT LINK แล้วจะมีแถบ LOAD ถ้า LOAD ไม่เสร็จคลิ๊กไม่ได้
นำ MOUSE ไปวางบน TEXT LINK แล้ว TEXT LINK จะกระพริบ
ทำการเช็คที่ CHECK BOX เพื่อตั้งให้ LINK ทุกอันในหน้านั้น คลิ๊กแล้วมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่
ทำการ RANDOM LINK ที่มีทั้งหมดในหน้าที่ใส่ CODE   
ทำข้อความ TEXTLINK เปลี่ยนเมื่อ ชี้ MOUSE และ หลังชี้ MOUSE   
LINK เปลี่ยนตามเดือน
บอกว่าหน้าที่ใส่ CODE นั้นอยู่ที่ไหนพร้อมมี LINK ให้เป็นช่วงๆ   
LINK เปลี่ยนตามวันโดยเปลี่ยนได้ถึง 1 เดือนเต็มๆ
นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วสีของ LINK จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีที่เราตั้ง
คลิ๊กที่ LINK แล้วมีตัวอักษรค่อยขยายจากเล็กไปใหญ่ในตำแหน่งที่เรากำหนด   
ทำ RANDOM TEXT LINK และ คำอธิบาย โดยการกด REFRESH
ทำให้ LINK ทุกอันในหน้าคลิ๊กแล้วมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่
ทำ LINK ยืด   
ทำ LINK ให้เลือกว่าจะให้ตัวอักษรขึ้นหรือลง
ทำ LINK เหมือนตัวอักษรธรรมดาถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าคือ LINK
เอา MOUSE วางบน LINK แล้วมีเครื่องหมายที่ CHECK BOX
กด LINK แล้วเปิด 2 หน้า   
มีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอธิบายเวลาเอา MOUSE ชี้ที่ LINK
ทำ LINK เหมือนปุ่ม BUTTON   
ไม่ต้องคลิ๊กที่ LINK แค่นำ MOUSE ไปวางบน LINK
นำ MOUSE ไปชี้ที่ LINK แล้วมีลูกศรสีแดงกระพริบอยู่ข้างๆ   
ทำ LINK พอกดแล้วจะมีหน้าต่างถามว่าจะส่งให้เราใช่ไหมแล้วก็ให้พิมพ์หัวข้อ E-MAIL เลย   
การทำ TEXT LINK ให้ปิดหน้า BROWSER