==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [อื่นๆ]


พื้นที่โฆษณา


รับ PARAMETER ทาง ADDRESS BAR เหมือนของ PHP     
ทำ LINK กดส่งอีเมล์ โดยไปเรียก Mail Client ให้อัตโนมัติ
เช็คและแสดง Key Code เมื่อมีการกด Keyboard
ทำแสดงข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งแบบง่ายๆ
ทำการเข้ารหัสแบบ XOR
ทำตารางแบบมีสีพื้นหลังของแถวสลับสี
ทำตารางขอบมนแบบมีลูกเล่น   
เข้ารหัสข้อความแบบมี KEY ด้วย Javascript
ทำให้ LOAD WEBSITE พร้อมกันใน 2 FRAME ได้
ทำแถบ LOAD ที่สามารถกำหนดเวลาได้ พร้อม Redirect ไปหน้าที่เราตั้ง   
ทำตารางขอบมนโดยไม่ใช้รูปภาพ
ทำกล่องที่มี CHEER LEADER เต้น   
ทำให้ถ้าในหน้ามี JAVASCRIPT ERROR จะมีข้อความมาบอกถึงสาเหตุ
ทำแถบสีไว้ พอเอา MOUSE ไปชี้จะขึ้นรหัสสี
ทำสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เช่น WRISTBAND ไว้ใน WEB กันเถอะ   
ทำกราฟเส้น   
ทำ BAR สีไว้ทำหัวหรือท้าย WEBPAGE แบบช่องเล็กๆ
ทำ BAR สีไว้ทำหัวหรือท้าย WEBPAGE
ทำแบบทดสอบ แบบทำให้เสร็จแล้วกดปุ่มตรวจคำตอบเพื่อเช็คคะแนน แล้วมีเฉลยออกมา   
ทำแบบทดสอบ แบบคลิ๊กที่ปุ่มแล้วมีคำเฉลยออกมา
ทำแถบ LOAD รูปแบบเดียวกับ WINDOW XP
ทำ HORIZONTOL LINE (เส้นใต้) แบบมีลูกเล่นสวยงาม   
ดูสูตรคูณแม่ที่เราต้องการจะดูโดยจะเป็นแม่ที่เท่าไรก็ได้ ไม่จำกัด   
ทำตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 10 โดยใช้ JAVASCRIPT
ทำต้นไม้ใน WEB โดยจะมีการ RANDOM ขนาดของต้นไม้เอง   
พิมพ์คำตามที่เรากำหนดที่ KEYBOARD แล้วมี POPUP ขึ้นมา   
ทำแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการไล่สีวิ่งไปมา
กรอกตัวเลขในช่องแล้วจะแสดงผลเป็นกราฟแท่ง
ทำป้ายหัวข้อแบบง่ายๆ
ทำกราฟบอกจำนวนทั้งหมดเป็น % พร้อมบอกจำนวนทั้งหมด   
เครื่องมึอที่มีหน้าที่เหมือนช่อง ADDRESS ใน BROWSER
ทำให้กด H แล้วไปตามหน้าที่ตั้งไว้   
บอก WEB นี้ให้เพื่อน