==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [รหัสผ่าน]


พื้นที่โฆษณา


ทำให้กรอก PASSWORD ก่อนเข้าหน้า โดย PASSWORD คือชื่อหน้า   
มีตารางมาบอกว่า PASSWORD คืออะไร แต่คนอื่นจะดูได้ยากถ้าไม่ใช่เจ้าของ   
ทำแบบ FORM ให้กรอก USERNAME และ PASSWORD แบบตั้งได้หลายชุดและหลายหน้า
กดเลขที่เครื่องคิดเลขแล้วไปหน้าตามที่เราตั้ง   
มี FORM ให้กรอก USERNAME และ PASSWORD ก่อนเข้าหน้าที่ตั้งไว้   
ถาม PASSWORD ตอนเข้ามา
มีปุ่ม BUTTON ที่พอกดแล้วจะมาถาม USERNAME และ PASSWORD และ ตั้ง PASSWORD ได้ 2 ชุด