==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [ตัวอักษร]


พื้นที่โฆษณา


ทำแถบแสดงข้อความข่าวสาร แบบพิมพ์ข้อความทีละตัว   
ทำ TOOLTIP หลากหลายรูปแบบได้ใน Code เดียว
ทำตัวอักษรกระพริบ และ ON TOP หน้าเว็บ
ทำ DROPDOWN MENU เพื่อขยายข้อความ
ทำแถบแสดงข้อความวิ่งแนวตั้งหน้าเว็บเพจพร้อมมีข้อความวิ่ง
ทำริบบิ้นให้หน้าเว็บเพจพร้อมมีข้อความวิ่ง
เปลี่ยนสีพื้นหลังตัวอักษร เวลาเราทำ HIGHLIGHT ข้อความ
ทำ One Line Scroller แสดงข้อความข่าวประกาศ   
ทำ Inline comment ข้อความอธิบายเพิ่มเติมที่ซ่อนได้
ทำกล่องข้อความที่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้
เลือกที่ CHECKBOX แล้วข้อความแสดง TITLE ออกมา
ทำกล่องแสดงข้อความที่จำกัดความยาวของข้อความได้   
มีข้อความบอกว่าหน้าจอของผู้ชมมีกี่สี
ทำเรียงตัวอักษรด้วยการสลับ
ทำข้อความต้อนรับสั่น และข้อความสุดท้ายขยาย
ตัวอักษรใหญ่ขึ้น เมื่อนำ MOUSE ไปวาง
ทำแถบเลื่อนตัวอักษรแบบตัวอักษรมีเงาตรงขอบๆ   
ทำหน้าทักทายแบบมีตัวอักษรพิมพ์ดีด โดยพิมพ์เสร็จจะเลื่อนหายไป
คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วข้อความที่เราตั้งขยายขนาด   
ทำตัวอักษรเลื่อน ซ้าย-ขวา มีเงาเลื่อนตามด้วย
ทำกล่องแสดงข้อความเลื่อนจากล่างขึ้นบนทีละชุด
ทำตัวอักษรกระพริบสีจางๆ
ทำกรอบแสดงข้อความแบบมุมมนและมีขอบ   
ทำลูกเล่นแสดงข้อความแบบมีเครื่องสร้างตัวอักษร
ทำตัวอักษรสั่น
ทำตัวอักษรที่เราต้องการตกลงมาเหมือนสายฝน   
ทำตัวอักษรสีรุ้ง มีการไล่สีด้วย
ทำแถบ HIGHTLIGHT เบอร์โทรศัพท์ทีละตัว เลื่อนไปเรื่อยๆ
ทำให้ตัวอักษรที่ต้องการมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อนำ MOUSE ไปวาง
ทำข้อความที่จะแสดงขึ้นมา หรือ หายไปเองตามวันที่เราตั้งไว้   
ทำหน้าต่างแสดงข้อความแบบที่จะขึ้นมาแบบเป็นจุด แล้วหายไปเอง   
ทำข้อความต้อนรับ แบบข้อความสั่นและเปลี่ยนข้อความ
ทำข้อความต้อนรับ แบบมีตัวอักษรแตกออกจากกัน
ทำตัวอักษรที่เราตั้งวิ่งเป็นคลื่นตรงกลางหน้าจอ แล้วแยกย้ายกันไป   
ทำตัวอักษรเปลี่ยนขนาดเล็กใหญ่ไปเรื่อยๆ มาต้อนรับ
ทำให้มีข้อความที่เปลี่ยนเป็นชุดๆขึ้นมาก่อน ข้อความที่เราตั้ง
มีข้อความเปลี่ยนไปมาอยู่ในกล่องที่มีหิมะตก   
ทำส่วนที่มีข้อความตกลงมาเหมือนฝนแล้วมาเรียงตัวกันเป็นข้อความ
มีปุ่ม BUTTON ให้คลิ๊กแล้ว ย่อ - ขยาย ข้อความในหน้านั้น   
มีตัวอักษรค่อยขึ้นมาทีละตัวพร้อมกับการ HIGHLIGHT ตัวอักษร
มีลูกศรสวยๆยื่นออกมาชี้ข้อความแล้วยื่นกลับไป   
ทำตัวอักษรเลื่อนเหมือน TITLE หนัง STARWARS
ทำแถบลายจุดมีตัวอักษรวิ่ง   
ทำแถบที่มีตัวอักษรวิ่งจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าเอา MOUSE ชี้ที่แถบ ตัวอักษรก็หยุดเลื่อน
มีตัวอักษรบอกว่าอีกกี่ปีถึงจะหมดปี
ทำ RANDOM ข้อความแบบเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆโดยระหว่างเปลี่ยนจะมีตัวอักษรที่เราตั้งขึ้นมาก่อน
ทำตัวอักษรมีหลายสี
ตัวอักษรเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆและพอเล่นจบแล้วก็จะถามว่าให้เปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆต่อไหม
บอกว่า URL ของหน้าที่ใส่ CODE คืออะไร   
ทำ RANDOM ข้อความใน TEXTBOX และ เปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆโดยก่อนเปลี่ยนมีตัวเลขหลายๆตัวขึ้นมาก่อน
มีตัวอักษรวิ่งมาจากทางซ้ายไปขวาตอน LOAD
ทำตัวอักษรเปลี่ยนข้อความเองอัตโนมัติ
ทำตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่
มีตัวอักษรมาบอกว่าเราใช้พื้นที่ในหน้านั้นไปกี่ %
ตรวจสอบ BROWSER ของคนที่มาดูว่า SUPPORT JAVASCRIPT ไหม โดยจะมีตัวอักษรบอก
COUNTER หลอกๆ
ทำ SLIDE BAR พอเลื่อนแล้วจะเปลี่ยนตัวอักษร   
บอกขนาดของหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับ WEB เราถ้าขนาดหน้าจอของเขาไม่เหมาะกับ WEB เรา
ทำตัวอักษรจากล่างขึ้นบนสามารถกดหยุดได้   
แสดงข้อความประจำวัน
ไม่ให้ทำ Highlight ตัวอักษร   
ตัวอักษรวิ่งเหมือนคลื่น
ทำตัวอักษรกระเด้งเหมือนคลื่น